Akademik Yükseltme, Atama ve Değerlendirme Kurulu


Akademik Yükseltme, Atama ve Değerlendirme Kurulu

Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP      Başkan

Doç. Dr. Ayla BİLGİN                  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kadri DOĞAN      Üye

Doç. Dr. Halil AKINCI                  Yedek Üye