Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Başkan

26.04.2022

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Üye

26.04.2022

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRASLAN

Üye

26.04.2022

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ

Üye

26.04.2022

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ

Üye 26.04.2022

Öğr. Gör. Mahmut Burak OKUDUCU

Üye 26.04.2022

 

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Başkan

10.12.2020

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ

Üye

10.12.2020

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BİÇİCİ

Üye

10.12.2020

Arş Gör. Esra ATEŞ

Üye

10.12.2020

 

 

 

ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Öğretim Elemanı

10.12.2020

Fak. Sekreteri Muammer TEMEL

Üye

10.12.2020