İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Komisyonu


Doç. Dr. Halil AKINCI Başkan
Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Üye
Doç. Dr. Yaşar KOBYA Üye
Doç. Dr. Mehmet Ali BELEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TOPRAKSEVEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN Üye