Kalite Politikamız

Üniversitemizin Kalite Politikası ile uyumlu olacak şekilde Kanunlar, Yönetmelikler ve Yönergeler ışığında Katılımcı, Şeffaf ve Gelişmeye açık bir Yönetim anlayışını benimsemekteyiz.

Bu çerçevede Mühendislik Fakültesi olarak Kalite Politikamız;

· Temel değerlerin benimsenmesini sağlayan bir yönetim anlayışını etkin kılmak ve içselleştirmek.

· Eğitim öğretim imkânlarını öğrencilere hizmet odaklı sürdürülebilir ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak sunmak.

· Araştırma ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmek için ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek.

· Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamak.

· Hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirme için başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetlerini ölçmek.

· Kurum tarafından belirlenen Etik İlkeleri ve davranış kurallarının uygulanmasına önem vermek.

· Verilen tüm hizmetlerde şeffaflık ve hesap verebilme kabiliyetine sahip olmaktır.