Mezunlarla İletişim Komisyonu


Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN Başkan
Doç. Dr. Ayla BİLGİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERYILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK Üye
Arş. Gör. Saffet KILIÇER Üye
Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER Üye

Arş. Gör. Haluk KELEŞ                                                                  Üye