Uyum (İntibak) Komisyonu


Uyum (İntibak) Komisyonu  
Doç. Dr. Halil AKINCI Başkan
Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK Üye
Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER Üye
Arş. Gör. Esra ATEŞ Üye