Uyum (İntibak) Komisyonu


Uyum (İntibak) Komisyonu  
Doç. Dr. Halil AKINCI Başkan
Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Üye
Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ Üye
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÜSTÜNER Üye
Arş. Gör. Ekrem SARALIOĞLU Üye