BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Başkan

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Üye

Dr. Öğr. Özcan DÜLGER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ziya USTA

Üye