BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)


Fakülte BEK Koordinatörü Doç. Dr. Halil AKINCI
Çevre Müh. Böl. BEK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN
Harita Müh. Böl. BEK Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP
Enerji Sist. Müh. Böl. BEK Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar KOBYA
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. BEK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK
Bilgisayar Müh. Böl. BEK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TOPRAKSEVEN