BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Başkan

Doç. Dr. Ekrem SARALIOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DÜLGER

Üye

Arş. Gör. Bekir BERKCAN

Üye