BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

Başkan

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİÇİCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DOĞANŞAHİN

Üye