FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sabit KORÇAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan ALAN

Üye