FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Çevre Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ

Harita Müh. Böl. Koord.

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Enerji Sistemleri Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Elektrik-Elektronik Müh. Kord.

Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL

Bilgisayar Müh. Böl. Koord.