ERASMUS

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Çevre Müh. Böl. Müh. Koord.

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

Harita Müh. Böl. Müh. Koord.

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Enerji Sistemleri Müh. Müh. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Elektrik-Elektronik Müh. Koord.

Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL

Bilgisayar Müh. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Erkan BİÇİCİ

İnşaat Müh. Böl. Koord.