ERASMUS


Fakülte Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Halil AKINCI
Çevre Müh. Böl. Ersm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN
Harita Müh. Böl. Ersm Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP
Enerji Sist. Müh. Böl. Ersm Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar KOBYA
Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Ersm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK
Bilgisayar Müh. Böl. Ersm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TOPRAKSEVEN