ERASMUS

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Harita Müh. Böl. Koord.

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Temel Bilim. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Çevre Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KÜÇÜK

Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ

Bilgisayar Müh. Böl. Koord.