MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Prof. Dr. Halil AKINCI

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

Çevre Müh. Böl. Koord.

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

Harita Müh. Böl. Koord.

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Enerji Sist. Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Koord.

Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL

Bilgisayar Müh. Böl. Koord.