MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Prof. Dr. Halil AKINCI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BİÇİCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan ALAN

Üye