DANIŞMANLIKLAR

ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

Harita Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Halil AKINCI

Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Elekrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ

Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan ALAN

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağrı AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DÜLGER

Öğr. Gör. Özgür ÖNAL