DANIŞMANLIKLAR

ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

Harita Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Halil AKINCI

Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DÜLGER

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEMİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan ALAN

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağrı AKSU

Öğr. Görevlisi Özgür ÖNAL