Hakkımızda


Kuruluş ve Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan ve 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur.

 

YÖK Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihindeki toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüş, YÖK Başkanlığı’nın 16.06.2010 tarih ve 2906 sayılı yazısı ile de adı geçen bölümler fiilen açılmıştır. Diğer taraftan, YÖK Başkanlığı’nın 26.08.2011 tarih ve 5648 sayılı yazısı ile Fakültemizde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Üniversitemiz Rektörlüğü'nün Mühendislik Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 24/07/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. Son olarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02/11/2017 tarihli toplantısında Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ve İnşaat Mühendisliği Bölümü altında Yapı, Mekanik, Hidrolik, Ulaştırma ve Geoteknik anabilim dallarının açılması uygun bulunmuştur.

 

Misyon

Fakültemizin misyonu; mühendislikte yenilikçi, yüksek kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetler yolu ile kişilerin ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak yeni bilgiler geliştirmek ve üretmek, fakülte çalışanları ve öğrencilerin uzmanlığı yolu ile toplumun, sanayinin, mühendislik mesleğinin ve üniversitenin ilerlemesine katkı sağlamak, gerekli mühendislik bilgi, beceri, meslek etiği ve bilimsel düşünce ile donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Mühendislik bilimleri alanında, Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreten, alanında mezunları tercih edilen; uluslararası nitelikte araştırmacı ve öğretim elemanı yapısına sahip öncü bir mühendislik fakültesi olmaktır.