Hakkımızda

Kuruluş ve Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan ve 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur.

YÖK Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihindeki toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüş, YÖK Başkanlığı’nın 16.06.2010 tarih ve 2906 sayılı yazısı ile de adı geçen bölümler fiilen açılmıştır. Üniversitemiz Rektörlüğü'nün Fakültemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifleri 24/07/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı anabilim dallarının açılması, 21/04/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Temel Bilimler Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı açılması, 31.05.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı açılması uygun bulunmuştur.

 

Misyon

Fakültemizin misyonu; mühendislikte yenilikçi, yüksek kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetler yolu ile kişilerin ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak yeni bilgiler geliştirmek ve üretmek, fakülte çalışanları ve öğrencilerin uzmanlığı yolu ile toplumun, sanayinin, mühendislik mesleğinin ve üniversitenin ilerlemesine katkı sağlamak, gerekli mühendislik bilgi, beceri, meslek etiği ve bilimsel düşünce ile donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Mühendislik bilimleri alanında, Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreten, alanında mezunları tercih edilen; uluslararası nitelikte araştırmacı ve öğretim elemanı yapısına sahip öncü bir mühendislik fakültesi olmaktır.