Diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makalelerimiz

 1. S. Maldar, Y. Atalan, K. Dogan, Comparison rate of convergence and data dependence for a new iteration method, Tbilisi Mathematical Journal, Vol. 13(4) (2020), pp. 65-79.
 2. Kasar Ömer (2020). Design and Implementation of Compact Four Way Wilkinson Power Divider for UHF Applications. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 38 (4), 2193-2203.
 3. Adar E (2020) Optimization of cattle manure liquid fraction anaerobic digestion at different temperatures: Modelling by Taguchi method. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 38(4):1753-1766.
 4. ZEYBEK, M.,  Mobil LiDAR Nokta Bulutlarından Enerji Nakil Hatlarının Doğrusal Olmayan Modellerle Kestirimi, Türkiye Lidar Dergisi 2 (2), 55-63.
 5. Zeybek Mustafa, Biçici Serkan, 2020, Road Distress Measurements Using Uav, Turkish Journal Of Remote Sensing And Gıs.
 6. Kadri Doğan, A Study On A New And Fast Fixed Point İteration Processin Banach Spaces,Ntmscı 8, No. 1, 71-85 (2020)
 7. Toprakseven Ş., (2019). Numerical Solutions of Conformable Fractional Differential Equations by Taylor and Finite Difference Methods, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 23( 3), 850-863.
 8. F. Gürsoy, K. Doğan, and K. Abdul Rahim, “Direct Estimate of Accumulated Errors for a General Iteration Method,” Mathematical Advances in Pure and Applied Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 19–24
 9. Kasar Ö, Kahrıman M, Gözel MA (2019) Wilkinson Güç Birleştirici Kullanarak İki Girişli RF Enerji Hasatlama Devresi ve DC Yük Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü Dergisi, 10: 68-72
 10. Codur A, Kızılay A, Belen MA (2019) Design and Realization of 3D Printed Non-Planar Microstrip Patch Antenna. International Journal of Engineering and Science Invention (IJESI) 8: 34-38
 11. Belen MA, Mahoutı P (2019)  2.4GHz Akıllı Haberleşme Sistemleri İçin Sarmal Şekilli Frekans Seçici Yüzey Tasarımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 7:381-385
 12. Akgül FG (2018) Comparisan of the estimation methods for the parameters of Exponentiated Reduced Kies Distribution. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22(3), 1209-1216.
 13. Dogan, K., Karakaya, V. (2018) A study in the fixed point theory for a new iterative scheme and a class of generalized mappings. Molecular Environmental Soil CREATIVE MATH. & INF. 27 , No. 2, 151 – 160.
 14. DOĞAN, K. (2018) Daha Hızlı Mann Sabit Nokta Yinelemesi Üzerine Bir Çalışma. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol. 18, no. 3, pp. 852–860.
 15. Ö. KASAR, M. A. GÖZEL, and M. KAHRİMAN, “Broadband Wilkinson power divider based on chebyshev impedance transform method,” International Advanced Researches and Engineering Journal, vol. 2, no. 3, pp. 299–303, Dec. 2018.
 16. Ö. KASAR, M. GEÇİN, and M. A. GÖZEL, “Açısal Olarak Değiştirilebilir Dikdörtgen Yamalı Frekans Seçici Yüzeylerle  Ayarlanabilir Bant Geçiren Filtre Tasarımı,” El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol. 5, no. 3, pp. 756–762, Sep. 2018.
 17. Belen, Mehmet A. (2018). Ultra Geniş Band Uygulamaları için Düzlemsel Hat Beslemeli Mikroşerit Anten Tasarımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6 (4), 938-946. DOI: 10.29109/gujsc.442489
 18. Belen, Mehmet A., MAHOUTI, P. (2018). X Band Radar Sistemleri için Mikroşerit Yürüyen Dalga Anten Tasarımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (4), 87-96. DOI: 10.21597/jist.415458
 19. Ayla Bilgin (2018) Su Kalitesi İndeksi ve Uygulamaları, Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2), 161-170.
 20. Ayla Bilgin (2018)  Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Uygulamalarının Farklı Ülkeler ile Karşılaştırılması.  Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2), 171-178.
 21. Binici U, Belen MA, Kızılay A (2018) Enhanced Gain of Dual Band Microstrip Antenna Using Reflector for RF Energy Harvesting Applications. IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE), 13(1): 61-65.
 22. Gülseren AH, Belen MA, Güneş F (2018) Performance Enhancement of Microstrip Dipole Antennas Through the Use of Minkowski Frequency Selective Surfaces as a Reflector. IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE), 13(1): 66-69.
 23. Belen MA (2018) RF Enerji Hasatlama sistemleri için Çift Bandlı Greinecher Doğrultucu Devre Tasarımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(2): 348 - 35
 24. Başak S, Demirarslan KO (2018) Determination of Noise Exposure Values at Three Different Offices in Artvin/Turkey. International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 3(1): 156-159.
 25. Dogan K, Karakaya V (2018) A Study In The Fixed Point Theory For A New Iterative Scheme And A Class Of Generalized Mappings. Creative Mathematics and Informatics, 27(2): 151-160.
 26. Kılıçer S, Özgan K, Daloğlu A (2018) Effects of soil structure interaction on behavior of reinforced concrete structures. Journal of Structural Engineering Applied Mechanics, 1:28-33.
 27. Akıncı, H., Yavuz Özalp, A., Özalp, M., 2017, “Investigating Impacts of Large Dams On Agricultural Lands and Determining Alternative Arable Areas Using GIS and AHP in Artvin, Turkey”, Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 5(1), 83-95.
 28.  Akıncı, H., Doğan, S., Kılıçoğlu, C., 2017, “Landslide Susceptibility Mapping of Canik (Samsun) District Using Bayesian Probability and Frequency Ratio Models”, Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 5(3), 283-299.
 29.  Demirarslan, K.O., Başak S., 2017, “The Medical Waste Inventory Analysis of the Eastern Black Sea Region: The Case of Artvin Province”, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 11(9), 17-25.
 30.  Demirarslan, K.O., Kaya, A., 2017, “Kömür Madenciliği Kaynaklı Hava Kirliliği: Partikül Madde ve Metan Emisyonları Üzerine Literatür Araştırması”, Bilimsel Madencilik Dergisi, 1, 23-31.
 31.  Demirarslan, K.O., Aydın E., Aydın, M.A., 2017, “Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(2), 77-86.
 32.  Demirarslan, D., Demirarslan, K.O., 2017, “Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(2), 112-128.
 33.  Kobya, Y., Yeşilkanat, C.M., 2017, "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Elemental Analizi ve Haritalandırılması ile Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(1), 28-38.
 34.  Çırak, B., Korcak, S., 2017, “Isı Transferinde Isı Kayıplarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile İncelenmesi”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 185-197.
 35.  Yılmaz, V., 2017, “The Effects of Incubation and Operational Conditions on Biogas Production”, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 1-7.