Projelerimiz

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve 2020 yılı içinde tamamlanan veya 2020 yılı itibariyle halen devam eden araştırma projeleri aşağıda sıralanmıştır.

Devam Eden Projeler

 1. Halil AKINCI, Mustafa ZEYBEK. İnsansız Hava Araçlarından Üretilen Haritalarda Direkt ve Endirekt Koordinatlandırma Sistemlerinin Doğruluk Araştırmaları, AÇÜ BAP, Proje No:2019F40.02.02.
 2. Yaşar KOBYA, Cafer Mert YEŞİLKANAT. Artvin İlinde Yetişen ve Tüketilen Bazı Temel Besin Maddelerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.06.
 3. Hasan BAŞAK,  Emre KEMER, Önder TUTSOY Bozucu Etki Önleyici Kontrol Sisteminin Tasarımı Ve İnsansız Hava Aracına Uygulaması, AÇÜ BAP Proje no: 2019.F13.02.01
 4. Ayla BİLGİN, Ali KAYA. Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F40.02.01.
 5. Kadir DOĞANŞAHİN, Sabit KORÇAK Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerinin Fotovoltaik Sistemler Kullanımına Uygunluğunun İncelenmesi ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretiminin Bilimsel Araştırma Eksenli Gerçekleştirilebilirlik Analizi”, AÇÜ BAP Proje No: 2018.F14.02.02
 6.  Ayla BİLGİN, HT-TTM ÇED Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi” Hacettepe Teknokent Teknoloji Treasnferi ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı Projesi (Araştırmacı)
 7. Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Mustafa ZEYBEK, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER. Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi AÇÜ BAP Projesi, Proje No: 2019.F40.02.01
 8. N. Altınay PERENDECİ, Bülent TOPKAYA, Vedat YILMAZ Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek Pas Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi TUBİTAK-115Y827.
 9. Korhan ÖZGAN, Ayşe T. DALOĞLU, Banu İKİZLER, Saffet KILIÇER Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Yapıların Aşamalı Göçme Riskinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 118M998.
 10. Vedat YILMAZ, Altınay PERENDECİ, Burcu ERTİT TAŞTAN, Ayten NAMLI, Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması, 115Y334 nolu TUBİTAK 1001 projesi.
 11. Cafer Mert YEŞİLKANAT, Yaşar KOBYA. Karadeniz Sahil Yolu Tozlarında Radyolojik Dağılımın ve Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F30.02.01, (Araştırmacı).
 12. Ayla BİLGİN, Ali KAYA. Sürekli Sistem Kolon Reaktör Kullanılarak Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F40.02.01.
 13. Mehmet ÖZALP, Bülent TURGUT, Esin ERDOĞAN YÜKSEL, Ayla BİLGİN. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi, Danışman, 116O901 nolu TÜBİTAK 3001 Projesi, (Danışman).
 14. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Halil AKINCI, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değer Haritasının Üretilmesi. Artvin Merkez Örneği, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.03.
 15. Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Mehmet ÖZALP, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Sedat DOĞAN, Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Cem KILIÇOĞLU, Esin ACAR. Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.05.
 16. Fatma Gül AKGÜL, Şenoğlu B. Burr XII Dağılımı için Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar. AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F13.02.02.
 17. Sabit KORCAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, Haluk KELEŞ, Artvin’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Panellerinin Fizibilite Araştırması, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.02.
 18. Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK, Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Karayolları Kenarlarında Bulunan Rekreasyon Alanları Üzerindeki Etkileri, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.F40.02.01.
 19. Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, İç ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tespiti ve Giderilmesi için Doğal Yöntemlerin Kullanımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.M82.02.01, (Araştırmacı).
 20. Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN, Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.M82.02.01, (Araştırmacı).
 21. Kadri DOĞAN,  Şuayip TOPRAKSEVEN.  Lineer Olmayan Denklemlerin Nümerik Çözümleri AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F13.02.01.
 22. Ayla BİLGİN, Esra ATEŞ. Artvin İline Ait Ağaç Türlerinin Talaşları Kullanılarak Kurşun Kirliliğinin Giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.01.

Biten Projeler

 1. Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK, Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması, AÇÜ BAP, Proje No: 2016. F40.02.04.
 2. Halil Akıncı Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi AÇÜ BAP Projesi, Proje No: 2016.F40.02.05
 3. Vedat YILMAZ, N. Altınay PERENDECİ, Ayten NAMLI, Burcu ERTİT TAŞTAN Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması TUBİTAK-115Y334.
 4. Mehmet Ali BELEN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTI, Yüzey Entegre Dalga Kılavuzları Kullanılarak X-Band Radar Uygulamaları İçin Hüzme Taramalı Mikroşerit Sızıntı Dalga Anten Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2017.F14.02.01.
 5. Prof. Dr. Can Ertekin, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Yılmaz, Doç. Dr. Altunay Perendeci, Prof. Dr. Osman Yaldız. “Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi”, TUBİTAK-114O944.
 6. Ayla BİLGİN, Esra ATEŞ, Artvin iline ait ağaç türlerinin talaşları kullanılarak kurşun kirliliğinin giderilmesi, AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.01.
 7. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Halil AKINCI, Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değer Haritasının Üretilmesi: Artvin Merkez Örneği AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F40.02.03
 8. Akgül FG, Şenoğlu B. Burr XII Dağılımı için Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar. AÇÜ BAP, Proje No: 2016.F13.02.02.
 9. Vildan ÖZTÜRK, Kadri DOĞAN, İterasyon Yöntemleri ve Sabit Nokta Teoremleri Üzerine. AÇÜ BAP, 2016.F34.02.03.
 10. Filiz GÜNEŞ, Hamid TORPİ, Mehmet Ali BELEN, Peyman MAHOUTİ, Modern Metamateryal Mikrodalga Aygıt ve Devrelerin Tasarım ve Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP, Proje No: 2015-04-03-KAP0.
 11. Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK, Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri, AÇÜ BAP, Proje No: 017.F40.02.01.
 12. Ayla BİLGİN, HT-TTM ÇED Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi” Hacettepe Teknokent Teknoloji Treasnferi ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı Projesi (Araştırmacı).
 13. Özgan, K., Daloğlu A., Kilicer. S., (2020) Yapıların yapı- zemin etkisi dikkate alınarak aşamalı  göçme analizi (TÜBİTAK Proje No: 118M998).
 14. Mehmet Ali BELEN, Kadri DOĞANŞAHİN, Aysu BELEN, Peyman MAHOUTİ, Enerji iletim Hatları Üzerinden Haberleşme İçin Hat Karekteristiklerinin Çıkarılması ve Örnek Sistem Tasarımı, AÇÜ BAP, Proje No: 2018.F14.02.01 Bütçe 8800TL