Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

  1. Adar, E . Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar, Bölüm 6: Poliklorlu Bifenil İçeren Atıkların Yönetimi, Gece Kitaplığı, 2020, 113-131.
  2. SEVİNÇ Akif Atakan,MAHOUTI PEYMAN,BELEN MEHMET ALİ, Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar, YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK DISCONE ANTEN TASARIMIEylül 2020
  3. Demirarslan KO., Başak S. (2019). Investıgatıon of Air Quality of Bandırma Dıstrıct/Turkey, Research Reviews in Engineering – Summer, 2019, Gece yayınevi.
  4. Dogan K., (2019) Some Results of the Rate of Convergence Among a New Midpoint Three Step andSome Recent Iterative Schemes, Innovative Approaches in Engineering, Mathematics andNatural Sciences, Ekin Publishing House, Sayfa sayısı:16, ISBN:978-605-327-919-8, Bölüm Sayfaları:5 -21.
  5. Başak İ.S., Başak S.S.,Demirarslan K.O., Indoor aır qualıty ın unıversıty classrooms and ıts effects on students: the case of artvin coruh unıversıty, Chapter 3, Theory and Research in Health Sciences II, Volume 1, Gece Kitapevi, Ankara.
  6. Bilgin,A. 2020, Environmental Impact Assessment Regulations In Turkey: Evaluation Of Metal Recycling Project Decisions, Multıdıscıplınary Studıes On Recent Advances In Scıence And Engıneerıng − Experımental And Theoretıcal, 145-148.
  7. DOĞAN KADRİ,  Theory and Research in Science and Mathematics II, Bölüm adı:(ON MP ITERATIVE METHOD FOR ACM IN BANACHSPACES) (2020)., Gece Publishing, Editör:Prof. Dr. Hasan AkgülDoç. Dr. Mehmet YÜKSEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-625-7319-08-9.