Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler


  1. Adar, E . Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar, Bölüm 6: Poliklorlu Bifenil İçeren Atıkların Yönetimi, Gece Kitaplığı, 2020, 113-131.
  2. SEVİNÇ Akif Atakan,MAHOUTI PEYMAN,BELEN MEHMET ALİ, Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar, YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK DISCONE ANTEN TASARIMIEylül 2020
  3. Demirarslan KO., Başak S. (2019). Investıgatıon of Air Quality of Bandırma Dıstrıct/Turkey, Research Reviews in Engineering – Summer, 2019, Gece yayınevi.
  4. Dogan K., (2019) Some Results of the Rate of Convergence Among a New Midpoint Three Step andSome Recent Iterative Schemes, Innovative Approaches in Engineering, Mathematics andNatural Sciences, Ekin Publishing House, Sayfa sayısı:16, ISBN:978-605-327-919-8, Bölüm Sayfaları:5 -21