Fakülte Staj Komisyonu

STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU

Fakülte Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Prof. Dr. Halil AKINCI

Başkan

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Üye

Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL

Üye

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Üye

Doç. Dr. Yaşar KOBYA

Üye

Harita Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. Halil AKINCI

Başkan

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ

Üye

Dr. Arş. Gör. Ekrem SARALIOĞLU

Üye

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Onur Kazım DEMİRASLAN

Üye