Fakülte Staj Komisyonu

STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU

Fakülte Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Prof. Dr. Halil AKINCI

Başkan

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KÜÇÜK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DÜLGER

Üye

Dr. Arş. Gör. Saffet KILIÇER

Üye

Harita Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Prof. Dr. Halil AKINCI

Başkan

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

Üye

Doç. Dr. Ekrem SARALIOĞLU

Üye

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Onur Kazım DEMİRASLAN

Üye

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DÜLGER

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağrı AKSU

Üye

Öğr. Gör. Özgür ÖNAL

Üye

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KÜÇÜK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK

Üye

Arş. Gör. Bekir BERKCAN

Üye