Fakülte Staj Komisyonu


Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN Başkan
Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP Üye
Doç. Dr. Halil AKINCI Üye
Doç. Dr. Ayla BİLGİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERYILMAZ Üye
Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER Üye
Arş. Gör. Esra ATEŞ Üye