ÇEVRE BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMIŞTIR

18 Aralık 2020, Cuma 119

09/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 5/d ve 7. maddeleri uyarınca Lisansüstü Eğitim Enstitütümüz bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Çevre Bilimi ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.