Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları içerisinde Fakültemiz Adresli Yayınlar

14 Aralık 2020, Pazartesi 80

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI ESER SAYISI: 7

ESCI ESR SAYISI: 1

TR DİZİN ESER SAYISI: 2

ULUSLAR ARASI KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ ESER SAYISI: 1

ULUSAL KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ ESER SAYISI: 1

 

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI ESER ADI

Akinci, H.; Kilicoglu, C.; Dogan, S. Random Forest-Based Landslide Susceptibility Mapping in Coastal Regions of Artvin, Turkey. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 20209, 553.

Yilmaz, V. (2020). A Non‐Dominated Sorting Genetic Algorithm‐II‐based approach to optimize the spectral and spatial quality of component substitution‐based pansharpened images. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 1-25.

Maja Radziemska, Agnieszka Bęś, Zygmunt M Gusiatin, Łukasz Sikorski, Martin Brtnicky, Grzegorz Majewski, Ernesta Liniauskienė, Václav Pecina, Rahul Datta, Ayla Bilgin, Zbigniew Mazur Successful Outcome of Phytostabilization in Cr(VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 6073.

Maja Radziemska, Agnieszka Bęś, Zygmunt M Gusiatin, Grzegorz Majewski, Zbigniew Mazur, Ayla Bilgin, Iwona Jaskulska, Martin Brtnický, Immobilization of Potentially Toxic Elements (PTE) by Mineral-Based Amendments: Remediation of Contaminated Soils in Post-Industrial Sites. Minerals 2020, 10, 87.

Akgul FG, Yu K, Senoglu B. 2020. Classical and bayesian inference in step-stress partially accelerated life tests for inverse weibull distribution under type-I censoring. Strength of Materials, 52(3), 480-496.

Calik N, Belen MA, Mahouti P. Deep learning base modified MLP modelfor precise scattering parameter prediction of capacitive feed antenna. Int J Numer Model. 2020;33:e2682.https://doi.org/10.1002/jnm.2682

M Atasoyu, S Ozoguz, Emulation of a constant phase element by utilizing a lattice structure based fractional-order differentiator V Rezazadehshabilouyoliya, AEU-International Journal of Electronics and Communications 127, 153418

 

ESCI ESR ADI

S. Maldar, Y. Atalan, K. Dogan, Comparison rate of convergence and data dependence for a new iteration method, Tbilisi Mathematical Journal, Vol. 13(4) (2020), pp. 65-79

 

TR DİZİN ESER ADI

Özalp, A , Akıncı, H , Temuçi̇n Kılıçer, S . (2020). Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi . Geomatik , 5 (2) , 100-111 . DOI: 10.29128/geomatik.579401

Adar, E . (2020). Mezofilik ve Termofilik Anaerobik Çürütmenin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Fayda, Maliyet ve Risk Açısından Karşılaştırılması . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 9 (3) , 1306-1314 . DOI: 10.17798/bitlisfen.631643

 

ULUSLAR ARASI KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ ESER ADI

Adar, E . Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar, Bölüm 6: Poliklorlu Bifenil İçeren Atıkların Yönetimi, Gece Kitaplığı, 2020, 113-131.

 

ULUSAL KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ ESER ADI

SEVİNÇ Akif Atakan,MAHOUTI PEYMAN,BELEN MEHMET ALİ, Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar, YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK DISCONE ANTEN TASARIMIEylül 2020