Fakültemiz bünyesinde Temel Bilimler Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı açılmıştır.

29 Nisan 2021, Perşembe 48

Üniversiteniz, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Temel Bilimler Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı açılması konusundaki teklifiniz 21/04/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.